Kontakt

Grappastudio s.r.o.
E- mail: ahoj@grappa.sk
Telefón: +421 908 714 892
Kancelária: Gorkého 3, Bratislava

IČO: 46970371
DIČ: 2023685950
IČ DPH: SK2023685950

Spoločnosť je zapísaná v OR OS Trnava, Oddiel: Sro, vložka č.: 30806/T


Bankové spojenie: 292 089 5280 / 1100 (Tatrabanka)
IBAN: SK47 1100 0000 0029 2089 5280
SWIFT: TATR SK BX

 

+421 908 714 892
HORE