Nový zákon to sťažuje e-shopom

Slovenská vláda schválila nový zákon, ktorý sa týka elektronických obchodov s cieľom zlepšiť ochranu spotrebiteľa. Do platnosti vstúpil 13. júna 2014. Niektoré zmeny môžu mať negatívne dopady najmä na menšie e-shopy v podobe zvýšených nákladov. Vybrali sme pre vás tie najdôležitejšie.

1. Vrátenie tovaru až do 14 dní

Doterajšia 7-dňová lehota na vrátenie tovaru sa predĺžila až na 14 dní. Počas tohto obdobia môže zákazník vrátiť tovar bez udania dôvodu. Táto lehota vzniká dňom prevzatia tovaru.

2. Odstúpenie od zmluvy na trvalom nosiči

Predávajúci musí dodať kupujúcemu formulár na odstúpenie od zmluvy na trvalom nosiči, čo zákon definuje ako papier, e-mail, USB kľúč, CD, DVD, pamäťová karta, pevný disk počítača.

Kupujúci môže odstúpiť od zmluvy do 14 dní. Následne má ďalších 14 dní na to, aby vrátil zakúpený tovar. Predajca je povinný vrátiť zákazníkovi peniaze do 14 dní od odstúpenia od zmluvy.

3. Povinné informácie na stránke

Kupujúci musí mať prístup k údajom vyplývajúcich zo zákona, inak má zákazník možnosť odstúpiť  od zmluvy až do jedného roku od zakúpenia tovaru.

Požadované informácie, ktoré musíme mať uvedené na webe:

  • Kontaktné údaje – telefónne číslo, e-mailová adresa, faxové číslo (ak ho máte)
  • Informácie o konečnej cene aj s poplatkami, poštovným, cenou za dopravu a ostatných položiek
  • Obchodné, platobné, reklamačné a dodacie podmienky

4. Povinné tlačidlo

V rámci nákupného procesu musíte je povinný predávajúci zaviesť tlačidlo „Objednávka s povinnosťou platby“. Kupujúci musí pochopiť, že za objednaný tovar musí zaplatiť. Ak toto tlačidlo váš e-shop nebude obsahovať, zákazník za tovar nemusí zaplatiť.

5. Reklamácie s odborným posudkom

Predávajúci je povinný pri zamietnutých reklamáciách poskytnúť kupujúcemu kópiu odborného posudku. Táto povinnosť platí v prípade, ak zákazník reklamuje výrobok do doby 12 mesiacov od jeho kúpy. Posudok pritom musí byť dodaný do 14 dní od vybavenia reklamácie a musí obsahovať informácie o osobe, ktorá posudok vykonala.

6. Poplatok za spôsob platby nesmie byť vyšší ako reálne náklady predávajúceho

Po novom si predávajúci nemôže za použitý spôsob platby účtovať viac, ako sú jeho reálne náklady na túto platbu. Smie spotrebiteľovi účtovať poplatky len vo výške neprevyšujúcej skutočné náklady. Doteraz ste sa mohli stretnúť s rôzymi typmi platby za osobné prevzatie, alebo ste museli zaplatit viac za platbu v hotovosti na predajni. Tomuto je po novom koniec.

Plné znenie zákona si môžete prečítať na tomto odkaze.

Grappastudio s.r.o.