Tvorba web stránok Tvorba stránok

Zaujíma nás aj

Tvorba web aplikácií

Každá firma ma svoj workflow a fungovanie, no nie vždy vedia vaše potreby či problémy vyriešiť dostupné nástroje, ktoré nie sú úplne vhodné pre vaše požiadavky.

Ak tento problém potrebujete vyriešiť, zefektívniť fungovanie, tvorba webovej aplikácie na mieru môže byť pre vás najlepším riešením.

Napíšte nám a môžeme spolu prebrať vaše požiadavky.

Navrhnutie a programovanie webovej aplikácie je náročny proces

Aké sú naše postupy pri vývoji?

Zadanie

Doležité je zadanie, z ktorého pochopíme vaše potreby a požiadavky. Veľa sa pýtame, analyzujeme, pripravujeme projektovú špecifikáciu a cenu.

UX & UI

Dizajn je pre nás veľmi dôležitý. Sústredíme sa na správne UX a pekné UI. Dbáme o to, aby bolo všetko navrhnuté správne a na svojom mieste.

Development

Počas vývoja sme s vami v úzkom kontakte, riešime detaily, feedbacky, veľakrát testujeme hotové časti. Zahrňujeme vás do vývoja webovej aplikácie.

Support

Spustením aplikácie to začína. Dbáme na bezproblémové fungovanie, monitorujeme, účíme sa a vylepšujeme aj počas ostrej prevádzky.

Na čom si zakladáme

Vieme, že každá spoločnosť sa usiluje zabezpečiť, aby boli jej procesy optimalizované a mohla svoje ciele dosiahnuť rýchlejšie, lacnejšie a efektívnejšie.

Vývoju webových riešení na mieru sa venujeme už 15 rokov, máme mnoho skúseností, sme neustále v obraze a sledujeme všetky najnovšie technologické trendy. Nie je nám cudzí agilný prístup, API, prepájanie systémov pričom je pre nás dôležité zameranie na užívateľa. Máme veľké porozumenie pre kvalitný výstup a zrozumiteľnosť, čo prenášame do riešení.