Pixel Perfect – nutnosť, alebo len módny hit?

V súčasnej dobe sociálnych sietí, responzívnych dizajnov, no najmä digitálnych médií sa čoraz častejšie stretávame s anglicizmami typu: pixel perfect, php ninja a mnohé ďalšie. A práve na význam slovného spojenia pixel perfect sa zameriame v nasledujúcich riadkoch.

Čo to ten pixel perfect vlastne je?

Pixel = alebo inak “obrazový prvok”, je jeden svietiaci bod na monitore. Môžeme ho tiež definovať ako jeden bod obrázku, ktorý je vyplnený vlastnou farbou.
Perfect = “dokonalý”
Pixel perfect = “dokonalý pixel”

Na čo nám pixel perfect vlastne slúži a kde ho môžeme vidieť?

Jednotka pixel sa objavuje výhradne v dizajnoch, ktoré sú riešné pre digitálne výstupy. Sem môžeme zaradiť napríklad internetové stránky (monitor vášho počítača), mobily, tablety, ale aj televízory. Rozmer 1 pixela predstavuje necelých 0.03mm a preto si môžete predstaviť s akými malými detailami musia dizajnéri denno denne “zápasiť”. Pri tvorbe akýchkoľvek kreatívnych návrhov je potrebné dohliadať na každý jednotliví pixel osobitne. Vo výsledku sa aj najmenší posun o napríklad 0.02px prejaví neostrím obrázkom, ktorý pokazí celkový dojem z výsledného dizajnu. Vzniká tzv. “raster”, alebo rozmazaný obrázok.
Na nasledujúcom príklade môžete vidieť, že úplný 1px vyzerá na pohľad oveľa krajšie a ostrejšie, ako pixel nedokonalý o rozmere 0,75px. Je bežným javom, že u nie príliš profesionálnych dizajnoch, autori svoje práce robia narýchlo a nedávajú pozor na prvý pohľad “nepodstatným detailom”. Pixel v celých jednotkách 1,2,10 je vždy ostrejší a krajší ako pixel v desatinných jednotkách 0.3, 10.34.

pixelperfect

My v Grappastudio vieme čo pre klienta znamená vyrobiť pekný, no najmä bezchybný dizajn. Preto ku všetkým projektom pristupujeme tak, aby vo výsledku všetky dizajny boli čo najviac “pixel perfect“. Nejde len o módny hit. Pekný, čistý, no najmä ostrý dizajn je v dnešnej dobe je nutnosťou, pretože dobrý nápad ide ruka v ruke s dobrým riešením. Základom pre úspešné podnikanie je práve tá dokonalosť, ktorú do finálneho produktu vkladá samotný autor.

Aj Steve Jobs jedného dňa vyslovil známu veru: „Tlačidlá na obrazovke sme urobili tak lákavé, že ich máte chuť olízať.“

Máte záujem o dizajnové riešenie z našej dielne?

Grappastudio s.r.o.